menu

Governance

expand_more

Statutair doel

Stichting Crealisatie heeft ten doel het scheppen van de randvoorwaarden voor het stimuleren, ontplooien en ontwikkelen van ontwerptalent en kunstenaarschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Stichting Crealisatie kent Raad van Toezicht, Bestuur en Kernteam. We onderschrijven Code Diversiteit & Inclusie, Code Fair Practice en Code Governance. 

BTW-nummer: NL858991317B01
Bank: NL62 TRIO 0379 3131 54
BIC: TRIONL2U
Bank tnv: Stichting Crealisatiev
Inschrijving kvk: 72115084
Datum oprichting: 10-07-2018
Datum laatste statutenwijziging: 17-09-2018